mask

Monitoring wizyjny w kontekście RODO. Co warto wiedzieć?

Monitoring wizyjny to wszelkiego rodzaju kamery, systemy przesyłu oraz rejestratory, które przetwarzają obraz. Wykorzystywany jest głównie, aby zwiększyć bezpieczeństwo środków transportu publicznego, placówek administracyjnych, szkół oraz galerii handlowych. Dzięki rozwojowi technologicznemu systemy wizyjne stają się coraz dokładniejsze i precyzyjne. Instalacje alarmowe nie mogą być stosowane do kontroli nad wydajnością czy efektywnością pracy, gdyż wówczas stanowią ingerencję w prywatność.

Wraz z wprowadzeniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) sytuacja związana ze stosowaniem monitoringu uległa zmianie. Wprowadzone regulacje określają granice dopuszczalności stosowania monitoringu, prawa osób podlegających pod monitoring oraz obowiązki pracodawcy związane z uruchomieniem monitoringu. Instalacje alarmowe stanowią jedną z najbardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych, więc jego stosowanie powinno ograniczać się do sytuacji, gdy nie można użyć innych, mniej ingerujących w prywatność środków, które umożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa.

Dane osobowe a monitoring

kamery monitoringu na słupie

Ustawa o RODO określa, że dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. Osobę można zidentyfikować na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatorowi internetowemu lub na podstawie szczególnych czynników, które określają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby. Dane osobowe mogą mieć formę nie tylko słowną, ale także graficzną, np. obraz. Według zakresu danych osobowych przetwarzanych przez monitoring wizyjny właściwym jest wskazywanie szczególnie wizerunku, cech szczególnych osób i numerów identyfikacyjnych.

Należy więc pamiętać, że zapisowi może podlegać jedynie obraz, a nie dźwięk. Prawo do nagrywania dźwięku mają jedynie służby porządkowe i specjalne. Nagrywanie dźwięku przez wszystkie pozostałe instytucje i osoby fizyczne jest nielegalne. Stosowanie rejestracji dźwięku może być uznawane za nadmiarową formę przetwarzania danych osobowych, co w konsekwencji wiąże się z odpowiedzialnością administracyjną i cywilną, a nawet karną.